Projektet "Drömmar":

Under våren 2020 arrangerade Niina en digital studiecirkel om demokratins byggstenar inom sitt parti Vänsterpartiet. Studiecirklen innehöll inslag av musik i form av att det till varje träff ingick en låt som knöt an till den aktuella träffens tema. 
Efteråt, den 31 maj, släpptes dessa låtar på Spotify som EP:n "Drömmar". 
Här nedan följer en presentation av hur låtarna på "Drömmar" knyter an till de teman som de olika träffarna i studiecirkeln hade, för att även ni utanför partiet och partipolitiken ska kunna få ett smakprov på innehållet i studiecirkeln.

Om ni är exempelvis ett studieförbund eller ideell organisation och är intresserad av Niinas studiecirkel, kontakta henne för att veta mer. Studiecirkeln var från början tänkt att hållas i form av fysiska träffar, varför det även finns en plan för den i det formatet.

"Proxima B"
Låten handlar om ett misslyckat försök att utvandra till en annan planet. Låten hör till träffen om "Klimatet och demokratin" som handlar om att omställning till hållbarhet är en förutsättning för demokrati, att omställningen kräver mer, och inte mindre demokrati och att klimatomställning också är en chans till omstart för demokratin. 

"Kulturarbetarblues"
Låten hör till träffen som tar upp vikten av utbildning och mångfaldig, bildande och oberoende media och kultur. Kultur och media bidrar till nya perspektiv och mötesplatser, varför de bör vara alltför styrda av vare sig stat eller marknadskrafter.

"We choose history (and folk songs)"
Låten har uppbyggnaden av en traditionell irländsk folksång men texten har HBTQ- tema. Sådana teman saknas i de riktiga gamla folksångerna. I dagens informationslandskap så möter vi på ett annat sätt än tidigare berättelser om olika sätt att vara och leva på. Samtidigt leder internet också till att hat och falska nyheter sprids.
Låten hör till träffen som handlar om internet och demokratin.

"Vals för en"
Låten handlar om att ge upp att hitta kärleken och istället skapa en "vals för en" då man haft oturen att mött människor som är slutna och dömer på förhand. Låten hör till träffen som handlar om vikten av att bygga en tillit och gemenskap i samhället som överskrider olikheter, så kallad "medborgaranda". Detta kan bland annat byggas genom att politiker och samhällets institutioner genererar förtroende, och genom föreningslivet.

"Den sista välfärdsarbetaren"
Låten handlar om en välfärdsarbetare som lämnar sin arbetsplats eftersom hon känner sig utnyttjad och att hon inte kan påverka. Låten hör till träffen som handlar om hur man organiserar demokratin så att den inte tappar sin legitimitet och vårt förtroende. Till exempel behöver medborgarna känna att de är delaktiga. 

"Vildblomman"
Låten handlar om känslan av att vilket yrke man än väljer, så kommer man att sakna makten över sitt liv. Sådant som slimming och låg kontroll genomsyrar ju hela arbetslivet. Låten hör till träffen som handlar om hur vi skapar en fungerande ekonomi som inte motarbetar demokratin utan att staten får för mycket makt istället. Detta då näringslivets representanter inte är folkvalda.

Omslaget till EP:n "Drömmar", som släpptes den 31 maj.